Strona Główna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Piotr Rozmiarek

Piotr Rozmiarek pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie od 2015 roku. Zdobyte wcześniej doświadczenie pozwoliło na utworzenie kancelarii, która od samego początku prężnie się rozwija. Kancelaria prowadzona przez Komornika Sądowego Piotra Rozmiarka wraz z zespołem skrupulatnie dobranych i kompetentnych pracowników gwarantuje rzetelne prowadzenie postępowań. Naszym celem jest zapewnić wierzycielowi możliwie szybkie zaspokojenie jego roszczenia, przy pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa. Gwarancją takiego działania, poza bogatą wiedzą, jaką dysponuje komornik oraz pracownicy kancelarii, są ich umiejętności interpersonalne, mające często kluczowy wpływ na efektywne i szybkie zakończenie postępowania.

 

Komornik Sądowy Piotr Rozmiarek prowadzi postępowania na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w szczególności na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Kościanie.