I licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Kościanie

Data i godzina licytacji: 12 lipca 2022 roku godzina 10:00

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Kościanie, pl. Niezłomnych 2, sala numer 19

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00050495/0. Nieruchomość oznaczona numerem 1 zlokalizowana w centrum miasta w budynku wielorodzinnym w zabudowie zwartej, piętrowym z poddaszem użytkowym oznaczonym numerem 25 położonym przy ulicy Świętego Ducha w miejscowości Kościan.

Budynek mieszkalny: podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej w roku 1933. Ściany zewnętrzne z cegły nie są ocieplone, są otynkowane. Stan techniczny budynku średni. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Świętego Ducha. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.

Nieruchomość lokalowa posiada powierzchnię użytkową 58,43 m2, położona jest na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC.

  • pokoje: posadzka – wykłądzina PCV, a w jednym pokoju panele podłogowe, ściany częściowo tapetowane i częściowo malowane, sufity malowane farbą, okna PCV, drzwi drewniane, grzejniki stalowe.
  • kuchnia: posadzka – wykładzina PCV, ściany częściowo obłożone płytkami i częściowo malowane farbami, sufit malowany farbą, okno PCV, drzwi wejściowe do lokalu stalowe, grzejnik stalowy.
  • łazienka z WC: pomieszczenie bez okna, posadzka – płytki, ściany i sufit malowane farbami, drzwi drewniane, grzejnik drabinkowy.

Instalacje techniczne w lokalu: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja sanitarna, c.o. i c.w. z pieca na gaz. Stan techniczny lokalu zadowalający o wykończeniu standardowym.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,73 m2. UWAGA: w księdze wieczystej podana jest łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego razem z powierzchnią piwnicy.

Z prawem własności przedmiotowej nieruchomości związany jest udział w wysokości 6316/19603 części we wspólnych częściach budynku i w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2249/2 położonej w Kościanie przy ulicy Świętego Ducha 25, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00051783/3.

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.