II licytacja ruchomości – maszyna szwalnicza Durkopp Adler i inne

Sygnatura akt: GKm 137/20 i inne

Miejsce licytacji: 64-010 Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 33

Data i godzina licytacji: 28 lipca 2021 roku, godzina 12:00

Przedmiot licytacji:

1. Maszyna szwalnicza PFAFF wraz ze stołem typ 1525

Wartość szacunkowa: 4 200,00 zł brutto

Cena wywołania: 2 100,00 zł brutto

2. Maszyna szwalnicza Durkopp Adler typ 767

Wartość szacunkowa: 6 120,00 zł brutto

Cena wywołania: 3 060,00 zł brutto

3. Maszyna szwalnicza Durkopp Adler typ 767

Wartość szacunkowa: 6 410,00 zł brutto

Cena wywołania: 3 205,00 zł brutto

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej