II licytacja nieruchomości – dom w Kościanie

Data i godzina licytacji: 2.03.2021 r. godz. 10:30

Miejsce licytacji: budynek Sądu Rejonowego w Kościanie, pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan, sala nr 19

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 468 o powierzchni 390 m2 położona pod adresem Kościan, ul. Rezerwy Skautowej 4, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00018765/8.

 Działka nr 468 ogrodzona, zagospodarowana zielenią ozdobną, położona w części pośredniej miasta przy ulicy mającej utwardzoną nawierzchnię kostką betonową. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda, kanalizacja sanitarna i gaz. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek mieszkalny: jednorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w roku 1975 z technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 152,49 m2. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

  • parter: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, 2 łazienki, korytarz, wiatrołap
  • piętro: 2 pokoje, 2 kuchnie, korytarz
    Ponadto w piwnicy budynku znajduje się pokój o powierzchni 15,59 m2 – pomieszczenie o wysokości 2,07 m.
    Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, c.o. – piec na opał stały z zasobnikiem ciepłej wody, grzejniki w części stalowe, a w części żeliwne.
    Budynek gospodarczy: w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 1975 o powierzchni użytkowej 8,78 m2.

Suma oszacowania wynosi 410 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 840,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 076,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.