I licytacja ruchomości samochód osobowy BMW 118D

Sygnatura akt: Km 1524/20

Miejsce licytacji: 64-000 Kościan, Os. Gen. Wł. Sikorskiego 12/3

Data i godzina licytacji: 27 lipca 2021 roku, godzina 11:30

Przedmiot licytacji:

Samochód osobowy BMW 118D, nr rej. PGO34804, VIN WBAUD71030P284449, rok produkcji 2008

Wartość szacunkowa: 15 000,00 zł

Cena wywołania: 11 250,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy wpłacić na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450