I licytacja ruchomości – samochód Ford Transit i inne

Data i godzina licytacji: 28.04.2021 r. godz. 11:00

Miejsce licytacji: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 67

Przedmiot licytacji:

1.Samochód ciężarowy Ford Transit 2.2 diesel, rok prod. 2007 nr rej. PKS19249, VIN WF0XXXBDFX7K84402

Wartość szacunkowa: 7 500,00 zł brutto

Cena wywołania: 5 625,00 zł brutto

2. Samochód ciężarowy Ford Transit 2.4 diesel, rok
prod. 2007 nr rej. PKS19239, VIN WF0XXXTTFX7K69628

Wartość szacunkowa: 6 000,00 zł brutto

Cena wywołania: 4 500,00 zł brutto

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450

Przedmioty licytacji można oglądać w wyznaczonym wyżej terminie licytacji.