I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krzywiniu

Data i godzina licytacji: 7 września 2021 roku godzina 10:00

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Kościanie, sala numer 19

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 1063 o powierzchni 1945 m2, położona pod adresem 64-010 Krzywiń, ul. Kościańska 92, gmina Krzywiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00055114/1.

Działka nr 1063 o kształcie regularnym i płaskim terenie, ogrodzona, zlokalizowana w części peryferyjnej miejscowości, przy drodze utwardzonej asfaltem, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ulicę dojazdową Kościańską stanowiącą działkę nr 399 – droga wojewódzka.
Media w ulicy: prąd, woda, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa. Na terenie działki znajduje się szambo.
Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-socjalnym obecnie wykorzystywanym jako mini browar. Budynek parterowy z dachem dwuspadowym, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 2017 roku o powierzchni użytkowej 193,32 m2, powierzchnia zabudowy 227,98 m2. Instalacje techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja-szambo, c.o. i c.w.-piec elektryczny, boiler elektryczny, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.
Budynek składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołap, komunikacja, biuro, WC, umywalnia, pomieszczenie, magazyn, warzelnia, fermentownia, laboratorium, komunikacja, leżakownia, magazyn, pomieszczenie, załadunek.
Urządzenia znajdujące się w budynku służące do produkcji piwa stanowiące ruchomości niezwiązane trwale z budynkiem będą przedmiotem oddzielnej licytacji.

Suma oszacowania wynosi 523 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 392 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:30 do godz.16:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.